معرفی

فعالیت های علمی و پزشکی
جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری،تناسلی و ناباروری ( از دانشگاه تهران )
فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی ولاپاراسکوپی پیشرفته ( از دانشگاه شهید بهشتی )
دانش آموخته کاربرد لیزر در اورولوژی از آلمان

عضویت انجمن های علمی و پزشکی
عضو انجمن اورولوژی ایران
عضو انجمن اورولوژی اروپا
عضو انجمن اندویورولوژی ایالات متحده امریکا
عضو شورای عالی آموزشی وزارت بهداشت و درمان 1385-1387

افتخارت
نفر اول بورد اروپا

سوابق آموزشی
استادیار پاره وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت قراردادی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی زابل 1385-1387

سوابق اجرایی
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل  1385-1387
ریاست بیمارستان امیرالمومنین زابل 1385-1387
فائم مقام ریاست بیمارستان فرمانیه 1389 تا 1391
ریاست بیمارستان یاس سپید 1391